Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, του Δήμου Εορδαίας σε συνεργασία με τονπολιτιστικό σύλλογο «ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ»

Accessibility
Κλείσιμο