Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2020 – Άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπεύθυνου για την τέλεση της πράξης παράβασης του αρ 16 παρ 1 ν 4039/2012, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 145/2020 – Αποδοχή δωρεάς τεσσάρων (4) οχημάτων από την Δ.Ε.Η.
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2020 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2020 – Άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπεύθυνου για την τέλεση της πράξης παράβασης του αρ 16 παρ 1 ν 4039/2012, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο