Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υπ΄αρίθμ 11053/17-5-2018 υπηρεσιακή αναφορά – αίτηση αποζημίωσης τακτικού υπαλλήλου Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο