Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης-Εμπορίου» με αρ. μελ. 6/2018.

Accessibility
Κλείσιμο