Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 14/2019 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο