Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2021 – Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος, για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας για τα έτη 2021-2022», πρ/σμου 157.070,00€ .

Accessibility
Κλείσιμο