Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2020 – Έγκριση ή μη 1ου Σ.Π. έγκριση προθεσμίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαίδας».

Accessibility
Κλείσιμο