Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2020 – Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας ».

Accessibility
Κλείσιμο