Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2020 – Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας».

Accessibility
Κλείσιμο