Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την διοργάνωση δράσης προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής, για παιδιά ηλικίας 0 εως 18 ετών σε συνεργασία με το «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
December 10, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2020 – Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας».
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την διοργάνωση δράσης προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής, για παιδιά ηλικίας 0 εως 18 ετών σε συνεργασία με το «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο