Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου για την αντιμετώπιση διάφορων δαπανών

Accessibility
Κλείσιμο