Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2021 – «α) Έγκριση της μελέτης με αριθμ. : 6/2021 με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών μετά παρελκόμενων του Δήμου Εορδαίας» του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5ου και 7ου Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας».
June 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2021 – «α) Την τεκμηρίωση σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» β) την έγκριση του Φακέλου Έργου με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ»
June 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2021 – «α) Έγκριση της μελέτης με αριθμ. : 6/2021 με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών μετά παρελκόμενων του Δήμου Εορδαίας» του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο