Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5ου και 7ου Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας».

Accessibility
Κλείσιμο