Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας »

Accessibility
Κλείσιμο