Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2020 – Έγκριση ή μη πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, ΟΜΑΔΑ Β’ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2020 – Αποδοχή δωρεά ενός (1) σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.
December 10, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας »
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2020 – Έγκριση ή μη πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, ΟΜΑΔΑ Β’ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο