Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2021 – Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπάνης αποκατάσταση ζημίας στο διαμέρισμα του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου. Ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο