Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας του Δ. Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο