Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)» , αριθμ. μελ 23/2017.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2020 – Έγκριση ή μη της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας»
December 10, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας του Δ. Εορδαίας»
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)» , αριθμ. μελ 23/2017.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2020  – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο