Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 13/2018 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση ετήσιων δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών του ήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο