Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2017 – Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας στον Δήμο Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο