Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων τ.κ Δροσερού », αρ μελ16/2017 , προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
July 27, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2017 – Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας στον Δήμο Εορδαίας.
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων τ.κ Δροσερού », αρ μελ16/2017 , προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο