Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Accessibility
Κλείσιμο