Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2017- Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» , αρ. μελέτης 11/2017, προϋπολογισμού 5.633,77 ευρώ, ορισμός αναδόχου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης πέντε (5) ημερών από 16-9-2017 μέχρι και 20-9-2017 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. και δημοπρασία εκμίσθωσης του χώρου του Λουνα- Παρκ κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2017 στην Πτολεμαΐδα.
August 25, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών, τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2017- Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» , αρ. μελέτης 11/2017, προϋπολογισμού 5.633,77 ευρώ, ορισμός αναδόχου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο