Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 27-8-2017 μέχρι και 30-8-2017, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2017, της τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαϊδα.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 3-8-2017μέχρι και 6-8-2017 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών-λούνα παρκ κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2017 της τοπικής εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας.
July 27, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 27-8-2017 μέχρι και 30-8-2017, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2017, της τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαϊδα.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο