Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα », με προϋπολογισμό 18.130,00 Ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2017-2018», ψήφιση πίστωσης ύψους 122.760,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ έτους 2017.
July 27, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 3-8-2017μέχρι και 6-8-2017 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών-λούνα παρκ κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2017 της τοπικής εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας.
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα », με προϋπολογισμό 18.130,00 Ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο