Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαϊδας (κτίριο ΙΕΚ)»

Accessibility
Κλείσιμο