Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης δημοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –μεγάλος χώρος και Λούνα πάρκ- μικρός χώρος κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2018 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (σταδιο προσωρινου αναδοχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισμού 62.923,65 ευρώ ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθμ μελ.7/2018
August 10, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη της μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης δημοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –μεγάλος χώρος και Λούνα πάρκ- μικρός χώρος κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2018 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο