Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2021 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.

Accessibility
Κλείσιμο