Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2020 – Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020 του Κληροδοτήματος Δημ. Γ.Τσίρου για την αντιμετώπιση πάγιων δαπανών του.

Accessibility
Κλείσιμο