Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση υποβολής μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Accessibility
Κλείσιμο