Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωσης εκδήλωσης απότισης φόρου τιμής στην 19η Μαΐου, ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Accessibility
Κλείσιμο