Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 119/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την αντιμετώπιση της συνδρομής στην Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση «Νομοτέλεια».
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο