Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Accessibility
Κλείσιμο