Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση υδρορροών»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 125/2020 – Αποφασίσθηκε η χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών)
September 8, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ,
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση υδρορροών»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο