Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 119/2021 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου- εξειδίκευση πίστωσης.

Accessibility
Κλείσιμο