Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 118/2021 – Έγκριση ή μη του απολογισμού, του οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο