Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 118/2017 – Ανάκληση ή μη της υπ’αριθμ 65/2017 ΑΟΕ σχετικά με τον καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.

Accessibility
Κλείσιμο