Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 117/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση δημότη για διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

Accessibility
Κλείσιμο