Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 112/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» με αρ. μελ. 14/2013.

Accessibility
Κλείσιμο