Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 11/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης από τον ΚΑE 10.8111.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των δαπανών υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων του ήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο