Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής, για το έργο «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

Accessibility
Κλείσιμο