Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 76.00 ευρώ από τον ΚΑ 006422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση οδοιπορικών δαπανών υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο