Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2020 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση του αύλειου χώρου του 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 6/2020, προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ.

Accessibility
Κλείσιμο