Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 103/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής – προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς , έκτασης 6.000 τ.μ., για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πρόχειρου σταυλικου καταλύματος ζώων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 102/2017 – Λήψη απόφασης για την ένσταση της εταιρίας Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ κατά της υπ’αριθμ 75/2017 ΑΟΕ, σχετικής με την έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας ( κτίριο ΙΕΚ)» προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ, αριθμ μελ 14/2016 από πιστώσεις ΣΑΕΠ541.
July 10, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με το υπ΄αρίθμ 18654/1-6-2017 αίτημα του αναδόχου του έργου : «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηρίων Τ.Κ.Περδίκκα», για παράταση εκτέλεσης εργασιών.
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 103/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής – προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς , έκτασης 6.000 τ.μ., για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πρόχειρου σταυλικου καταλύματος ζώων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 103/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο