Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 102/2021 – Έγκριση ή μη τροποποίησης «ήσσονος αξίας» της αρχικής σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 6032/10-3-2020 με τίτλο: « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας, Ομάδα Α –καύσιμα».

Accessibility
Κλείσιμο