Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 102/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

Accessibility
Κλείσιμο