Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 10/2020 – Καθορισμός τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή των περίπτερων για το έτος 2020.

Accessibility
Κλείσιμο