Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 10/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 34,40, ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του ήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο