Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 101/2021 – Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση δαπανών του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο