Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 65/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2017, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 του κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου

Accessibility
Κλείσιμο