Αρ. Απόφασης ΟΕ. 268/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού), για το έργο “Προσαρμογή Κτιριακών Εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού Νοσοκομείου” αρ. μελ. 2/2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 267/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού” αρ. μελ. 16/2017
December 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 269/2021 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο έργο με τίτλο “Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας” συνολικού προϋπολογισμού 3.580.000,00 (με ΦΠΑ) , με ποσό συμμετοχής που ανέρχεται στα 466.956,52€ από το Ε.Α.Π. 2012-2016.
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης ΟΕ. 268/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού), για το έργο “Προσαρμογή Κτιριακών Εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού Νοσοκομείου” αρ. μελ. 2/2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 268/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο